Nový katalóg a tabuľka tampoprintových farieb…

Nový katalóg tampoprintu a tabuľka vhodných farieb a substrátov. Obe brožúry sú k dispozícii v tlačenej forme ako aj on-line verzia na našej webovej stránke TU.

Neváhajte si ju pri objednávke vyžiadať alebo osobnej nášteve vyžiadať.

Comments for this post are closed.