Čističe

Univerzálny čistič UR 3- Univerzálny čistič riedidlových ako aj UV-vytvrdzovaných farieb vhodný na čistenie náradia a šablón počas tlače aj po tlači.

Čistič plachiet PLR- Mnoho materiálov a substrátov je na povrchu kontaminovaných neviditeľnými aditívami alebo plastifikátormi. Táto oddeľovacia vrstva zabraňuje priamej tlači na substrát a preto často vedie k zlej adhézii farby. Pomocou tohto mäkkého čistiaceho prostriedku na báze alkoholu je možné zvyšky odstrániť handrou namočenou v PLR čo často vedie k lepšej adhézii potlače.

Pregan C44M- Zmes riedidiel emulogovateľná vodou, ktorá ľahko rozpúšťa sieťotlačové farby rôzneho zloženia. Prostriedkom možno odstrániť opláchnutím vodou čerstvé aj zaschnuté zvyšky farieb.

Pregan 1014E- Vodou emulgovateľný riedidlový čistič sít vhodný na čistenie farieb, nepájivých masiek, spájkovacie pasty, vhodný aj na odstraňovanie zaschnutých sieťotlačových a flok lepidiel.

Kiwoclean LM- Výrobky KIWOCLEAN LM sú účinné čistiace prostriedky pre rôzne oblasti použitia a boli určené predovšetkým pre použitie v automatických umývacích linkách.

Pomocné prípravky

Primer P2 - Polyetylén (PE) a polypropylén (PP) musia byť pred tlačou upravené na dosiahnutie správnej adhézie farieb. Výnimkou je polypropylén ak sa používa Mara® Prop PP. Okrem tradičných bežných úprav ako je Corona alebo plameň je k dispozícii špeciálny produkt - Primer P 2. Používa na manuálne predčistenie a predbežnú úpravu PP, PE a kovov. Okrem toho môžu byť zlepšené adhézne vlastnosti na práškových náteroch.

Primer P4 (sklo) - Adhézne vlastnosti UV vytvrditeľných atramentov na skle (sieťotlač a digitálne) sa výrazne zlepšili použitím Primeru P4. Použitie tohto špeciálneho "rozpúšťadla" je možné buď ručným nanášaním na plochu handričkou alebo použitím striekacej pištole. V závislosti od použitéj farby je možné dosiahnuť zlepšenie priľnavosti na kovy a plasty.

Kiwofix FX- KIWOFIX SX je sprejové lepidlo, ktoré sa môže použiť ako kontaktné, montážne alebo citlivé na tlak. KIWOFIX SX sa používa na bezpečné lepenie papiera, kartónu, plsti, dreva, kovov, penovej gumy, styroporu a mnohých plastov (vrátane polystyrénu). KIWOFIX SX vytvára béžovú, mierne nepriehľadnú lepiacu vrstvu. Jemný rozstrek sa rovnomerne a tenko roztiera a preto umožňuje hospodárne použitie. Vhodný pri potlači textilu na tlačové palety.

Kiwostat - Vysokoúčinný antistatický sprej na odstránenie náboju. KIWOSTAT SRAY zabraňuje statickej elektrine na kobercoch, dekoratívnych predmetoch, nábytku a oblečení. Rieši elektrostatické problémy pri zvlákňovaní, krútení, tkaní, pletení a konečnom spracovaní textílií. Používa sa na ochranu obrazoviek pred statickou elektrinou pri nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu. KIWOSTAT SPRAY zabraňuje problémom so statickou elektrinou pri tlači.

Antistatická Pasta AP Paste - Pri tlači na nepolárne plasty a plasty citlivé na statické zaťaženie odporúčame pridať 10 až 15% antistatickej pasty AP Paste do farby. Táto pasta znižuje viskozitu atramentu a súčasne znižuje statický náboj cez polárne rozpúšťadlá.

ES zlepšovač tlače -Táto pomocná látka obsahuje silikón, ktorý znižuje povrchové napätie farby s ďalšou funkciou odstraňovania defektov. Pridané množstvo nesmie prekročiť 1% pretože v opačnom prípade sa môžu vyskytnúť problémy s priľnavosťou, najmä pri pretláčaní.

Matovacia pasta ABM - Pridaním 5 až 20% matovacej pasty do farby sa stupeň lesku zníži podľa použitého množstva. V dôsledku toho sa vytvorí zdrsnenie povrchu farby čo znižuje odraz dopadajúceho svetla a tým vedie k matnému vzhľadu. V závislosti od množstva pridaného ABM sa zníži opacita a odolnosť proti oderu. Pre dvojzložkové farby a UV vytvdrdzovanú TPC musí byť použitý Matovací prášok MP.

Matovací prášok MP - Ak má tlačiarenská farba matný povrch bez zníženia nepriehľadnosti, možno to dosiahnuť pridaním univerzálneho matovacieho prášku MP. Pridanie 1-4% MP pre biele / nepriehľadné biele max. 2%. Prášok sa musí vmiešať mechanicky do farby.

Krycia pasta OP 170 - Pridávanie OP 170 výrazne zvyšuje krycosť farebných odtieňov bez podstatného zníženia odolnosti voči chemikáliám alebo suchého oderu. Max. pridávanie predstavuje 15%. OP 170 nie je vhodná na použitie s bielymi farbami.